Futbalový turnaj o pohár starostu obce U13 – pozvánka

Obec Vinodol v spolupráci s FC Vinodol Vás pozývajú na futbalový turnaj o pohár starostu obce Vinodol U13, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.júla 2020 od 13 : 30 hod na futbalovom ihrisku vo Vinodole. Turnaja sa zúčastnia mužstvá : FC Vinodol, OŠK Mojzesovo, OFK Maňa, FC Veľký Kýr. Turnaj poctia svojou účasťou aj vzácni hostia Anton Dragúň, Rudolf Hanák a Ladislav Borbély.