Dodržiavanie termínov na očkovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva žiada občanov, aby nechodili na vakcináciu v skoršom termíne, než sú objednaní, nakoľko vznikajú zbytočné konflikty. Ak aj budú zaočkovaní s omeškaním, vakcínu určite dostanú.