Dobrovoľný hasičský zbor obnovil svoju činnosť

Za prítomnosti starostu obce p. Petra Straňáka, sa uskutočnilo stretnutie občanov so zámerom obnovenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), vo Vinodole. Na stretnutí bol prítomní p. Peter Kunkela, člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO), predseda republikovej komisie histórie DPO Slovenskej republiky. V rámci príhovoru spomenul, že súťaže dobrovoľných hasičov, sú veľmi dobrou prezentáciou obce, zároveň vo svojom vystúpení venoval priestor aj legislatíve, ktorá sa týka činnosti DHZ. Prítomný bol aj p. Peter Evetke, ktorý sa v príhovore venoval výstroji a výzbroji DHZ, ale taktiež aj financovaniu, či štruktúre súťaží. Za predsedu DHZ Vinodol, bol prítomnými zvolený p. Benedikt Melišek. O aktivitách, štruktúre a ďalších personálnych otázkach, Vás budeme informovať v najbližšom vydaní Vinodolských novín.