Deň zdravia a prvej pomoci v Materskej škole vo Vinodole

Dňa 23.5.2019 sa v Materskej škole vo Vinodole historicky prvý krát uskutočnila  akcia s témou zdravia a prvej pomoci. Vydarila sa nad očakávania dobre. Aj keď počasie neprialo, zúčastnení sa nenechali odradiť a prišli sa naučiť základy prvej pomoci. Na stanovištiach si vyskúšali resuscitáciu pacienta, uložiť zraneného človeka do stabilizovanej polohy, ukázali si čo robiť, keď niekomu zabehne a dozvedeli sa kopec ďalších užitočných informácií od kompetentných osôb. Na  tento akcii sa spolupodieľali všetci zamestnanci Materskej školy, pán starosta, členovia DHZ Vinodol, pani MUDr. Kozárová, ale hlavne deti a ich rodičia. Na záver boli deti odmenené hot-dogom a malinovkou. Všetci sa dobre bavili a už  dnes sa tešia na ďalší ročník.