Chráňme deti pred násilím

Žijeme v dynamickej dobe, ktorá kladie dôraz na výkon a informácie rôzneho druhu, a ktorá nás vystavuje množstvu často náročných situácií. Naše vnímanie je prirodzene selektívne, mnoho vecí uniká našej pozornosti a mnoho vecí zámerne prehliadame. Neraz aj tie, ktoré by sme prehliadať rozhodne nemali. Násilie na deťoch je prítomné, viac či menej viditeľne, tu a teraz, v súkromnom aj verejnom priestore, páchané dospelými, ale aj samotnými deťmi. Môže mať rôzne príčiny a môže byť veľmi náročné takéto násilie rozpoznať a následne vyriešiť. Ochrana detí pred násilím však musí byť našou spoločnou prioritou.

“Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca, matky alebo učiteľa.” (Janusz Korczak)

Bližšie informácie nájdete na stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk