Brigáda ku dňu Zeme 2018.

V piatok 20. 04.2018 sa v našej obci už štvrtýkrát uskutočnila brigáda ku dňu Zeme. Dobrovoľníci si aj tento krát vysúkali rukávy a pustili sa do práce. Vysadili sa stromy na brehu rybníka, dosadili sa tuje, okrasná čerešňa a kríky dulovcov japonských v športovom areáli, vysadili sa stromčeky okrasných čerešní a katalpy v areály Materskej školy, upravil sa areál v okolí kultúrneho domu, členovia DHZ vyčistili odvodňovací kanál za domami na ulici Pod hájom. Tiež sa upravilo okolie pamätníkov z 1. a 2. svetovej vojny na Hornom a Dolnom Vinodole a areál okolo Domu smútku.

Je veľmi potešujúce, že tento rok sa k dobrovoľníkom pripojili aj členovia mužstva benjamínkov FC Vinodol a svojou prácou tiež prispeli k skrášleniu okolia rybníka. Veríme, že aj v budúcnosti sa budú zaujímať o to, kde a v akom prostredí žijú. Už tradične sa do tejto brigády zapojili členovia Senior klubu, FC Vinodol, Klubu vinodolských vinohradníkov, ZOULUSu, Dobrovoľného hasičského zboru, poslanci Obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce a tiež občania, ktorým nie je prostredie v našej obci  ľahostajné.

Veľmi si vážime prácu každého jednotlivca. Je naozaj obdivuhodné, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa stále nájdu ľudia, ktorým záleží aj na veciach verejných. Dokážu si svoje povinnosti zariadiť tak, aby mohli vo svojom voľnom čase a samozrejme bez nároku na odmenu pomôcť. Za to všetko IM ĎAKUJEME.

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v priloženom linku

Brigáda ku dňu Zeme 2018