BABINDOLSKÝ MÁJOVÝ KROS

Kedy: 14. 5. 2022 10:00

Kde: Babindol

organizované bežecké podujatie krásnou prírodou dolnej Nitry v okolí obce Babindol

Dátum konania: 14. 05. 2022 (So)

Miesto konania a štart: Babindol (okres Nitra), futbalové ihrisko

Ročník: 1. („nultý – predkovidový“ bol v 2019 – veľmi úspešný:)

Čas začiatku: 10:00 hod.

Dĺžka a prevýšenie trate: 8 km (+140 m), 16 km (+280 m)

Povrch: poľná cesta a les 90%, asfalt 10%

Kategória: Muži, Ženy, deti

Organizátor: obec Babindol v spolupráci so MUDr. Zdenom Zambojom

Štartovné: online 5€, na mieste 7€

Registrácia: https://www.vysledkovyservis.sk/babindolsky-majovy-kros-propozicie

Informácie: obecný úrad Babindol, tel.: 037 / 7883178, e-mail: obec@babindol.sk

FB odkaz:https://www.facebook.com/babindolskymajovykros/

Vážení športoví priatelia, „nultý“ ročník „BMK“ v r. 2019 prilákal veľké množstvo záujemcov a my sme mali „našliapnuté“ na úspech aj v ďalšom – prvom ročníku v nasledujúcom roku. Okolnosti chronicky známe každému na tejto planéte však prekazili plány aj nám a podujatie sme museli odložiť.

Pevne dúfame, že tento rok to už vyjde a preteky sa uskutočnia a prilákajú ešte vyšší počet účastníkov než v 0. ročníku.

Dátum pre tohtoročný „BABINDOLSKÝ MÁJOVÝ KROS“ je stanovený na sobotu 14.5. 2022 so začiatkom o 10:00 hod na futbalovom ihrisku v obci Babindol (okres Nitra). Trate sme ponechali identické ako v úvodných pretekoch, teda 8km (+140m) a 16km (+280m).

Pripravili sme pre vás občerstvenie, medaily a diplomy pre všetkých účastníkov, vecné ceny pre víťazov v každdej kategórii a prezentáciu športovej obuvi. Dobrá nálada je samozrejmosťou.

Registrovať sa môžete na uvedenom linku. Tešíme sa na vašu účasť !

Dovidenia 14. mája o 10. hodine

Link na prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 12.5. 2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia limitu 200 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Štartovné:
Dospelí: 5€ pri prihlásení vopred online, 7€ pri prihlásení na mieste
Deti: zadarmo

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť buď platobnou kartou alebo v hotovosti v deň pretekov pri registrácii.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.vysledkovyservis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Organizačné poznámky:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 14.05.22
Kapacita 200
Voľné miesta
Ukončenie prihlasovania 12.05.2022 23:55
Štartovné 5.00