Všetky články

Poslanci OcZ

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vinodole na rok 2020 Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 05.03.2020 o 18.00 hod. - štvrtok Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 04.06.2020 o 18.00 hod. - štvrtok Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 03.09.2020 o 18.00... Čítať celú novinku

Oznámenie o zverejnení emailovej adresy

Obec Vinodol zastúpená zástupcom starostu obce p. Petrom Podhorským v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegov... Čítať celú novinku

List starostov obcí Jelenec a Kolíňany

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osô... Čítať celú novinku