Všetky články

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Oznámenie o podaní daňového priznania

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,... Čítať celú novinku

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Všetky články