Všetky články

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

P O Z V Á N K A Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 20. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 22.09.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.   Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisn... Čítať celú novinku