Všetky články

Zápis do Materskej školy vo Vinodole

Riaditeľka  Materskej školy vo Vinodole, ul. Farská 218, vydáva oznámenie o zápise do Materskej školy, Farská ul. 218, Vinodol 951 06.  Zápis do MŠ prebehne v máji 2019, dátum zápisu určí riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom a bude zverejnený na... Čítať celú novinku

Chráňme deti pred násilím

Žijeme v dynamickej dobe, ktorá kladie dôraz na výkon a informácie rôzneho druhu, a ktorá nás vystavuje množstvu často náročných situácií. Naše vnímanie je prirodzene selektívne, mnoho vecí uniká našej pozornosti a mnoho vecí zámerne prehliadame. Ner... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

V mesiaci jún 2018 bola ukončená rekonštrukcia hlavnej budovy Hasičskej zbrojnice, pozostávajúcej zo zateplenia obvodového plášťa zbrojnice, realizácie novej fasády, či osadenia plastových dverí na poschodí. Rekonštrukciu budovy sprevádzala aj komple... Čítať celú novinku