Všetky články

Pozvánka na Vinodolský letný festival

Pozývame Vás na Vinodolský letný festival, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.09.2021 od 15 tej hodiny v športovom areáli. Svojim programom Vás zabavia DSF Sílešánek, FSK Beťári, FS Jelenčan. Do uška a do tanca Vám zahrá skupina EGO group. Pre deti bude... Čítať celú novinku

Pozvánka

  P O Z V Á N K A Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 14. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.09.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov... Čítať celú novinku