Všetky články

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 23.09.2023 sa uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zberné miesto bude pred polyfunkčnou budovou v čase od 07 : 00 hod do 08 : 30 hod. Patria sem: Nebezpečné odpady z domácností, najmä: Oleje – syntetické... Čítať celú novinku

Všetky články

Zmena stránkových hodín na Obecnom úrade

Starosta obce oznamujeme občanom, že z organizačných dôvodov sa od štvrtka 21.09.2023 menia stránkové hodiny až do odvolania tak, že aj piatok bude nestránkový deň. Stránkové hodiny platné od 21.09.2023 : Pondelok :  08 :00 – 12 : 00         12 : 30... Čítať celú novinku

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol pán Peter Straňák Vás pozýva na 5. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať vo štvrtok 7.septembra 2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľb... Čítať celú novinku

Všetky články

Oznámenie o uloženie zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky: 17Csp/7/2023-82-uznesenie   Obec Vinodol oznamuje občanovi Renáta Berkyová, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 04.09.2023 doručená písomnosť od Okresný súd Nitra, Štúr... Čítať celú novinku