14.ročník Výstavy vín vo Vinodole – štatút výstavy

Vážení vinohradníci a priatelia dobrého vína!

Klub vinodolských vinohradníkov (ďalej len KVV) aj v roku 2020 usporiada v našej obci tradičnú výstavu vín, na ktorú Vás touto cestou všetkých srdečne pozývame.

Podmienky účasti:

Doručenie 3 ks fliaš v objeme 0,75 l pre každú súťažnú vzorku. Každá fľaša musí byť označená štítkom s týmito údajmi:

 • názov vína,
 • ročník,
 • prívlastok vína(kabinetné, neskorý zber,…).
 • meno, priezvisko a adresa vystavovateľa.

Výdaj fliaš,zátok,štítkov na označenie a zároveň aj zber vzoriek bude prebiehať v areáli spoločnosti AGROVINOL, spol. s r.o. (Tabaková ul.) v dňoch:

 1. marca 2020 (streda), v čase od 12:00 do 15:00 hod.
 2. marca 2020 (piatok), v čase od 12:00 do 15:00 hod.

a v kultúrnom dome vo Vinodole

 1. marca 2020 (piatok), v čase od 17:00 do 19:00 hod.
 2. marca 2020 (sobota), v čase od 13:00 do 17:00 hod.

 Hodnotiace kritériá:

Hodnotenie vína bude vykonané odbornými komisiami dňa 8.marca 2020, ktoré budú hodnotiť 100 bodovým systémom nasledovné vlastnosti každej vzorky:

-vzhľad(čírosť 1-5 bodov, farba 2-10 bodov),

-vôňu(intenzita 2-8 bodov, čistota 2-6 bodov, harmónia 8-16 bodov),

-chuť (intenzita 2-8 bodov, čistota 2-6 bodov, harmónia 10-22 bodov, perzistencia 4-8 bodov),

-celkový dojem (7 – 11 bodov).

Hodnotiace komisie:

Hodnotiace komisie budú 3-5 členné a budú zostavené z vinárskych odborníkov. Výsledok je určený aritmetickým priemerom počtu hodnotení. Každý člen komisie hodnotí vzorky samostatne a anonymne. Účasť členov hodnotiacich komisií je dobrovoľná a čestná.

Bodovanie:

Zlatá medaila                     88 – 100 bodov

Strieborná medaila           84 – 87,99 bodov

Bronzová medaila             75 – 83,99 bodov

Súťažné kategórie :

 1. Vína biele
 2. Vína ružové
 3. Vína červené

V jednotlivých súťažných kategóriách bude udelený titul šampión. Ocenená bude taktiež aj najlepšiakolekcia vín(minimálne 3 vzorky) a najlepší domáci vystavovateľ. Všetky ocenenia budú odovzdané počas verejnej ochutnávky vín dňa 13.03.2020 od 18,00 hod v Kultúrnom dome vo Vinodole.

 

Vo Vinodole 24.2.2020

Spracoval: KVV