13.ročník výstavy vín vo Vinodole

Vážení vinohradníci a priatelia dobrého vína!

Klub vinodolských vinohradníkov (ďalej len KVV) aj v roku 2019 usporiada v našej obci tradičnú výstavu vín, na ktorú Vás touto cestou všetkých srdečne pozývame.

Podmienky účasti: 

Doručenie 3ks fliaš v objeme 0,75 l pre každú súťažnú vzorku zvlášť. Každá fľaša musí byť označená štítkom s týmito údajmi:

 • názov vína,
 • ročník,
 • prívlastok vína(kabinetné, neskorý zber,…).
 • meno, priezvisko a adresa vystavovateľa.

Výdaj fliaš,zátok,štítkov na označenie a zároveň aj zber vzoriek bude prebiehať v areáli spoločnosti AGROVINOL, spol. s.r.o. (Tabaková ul.) v dňoch:

 1. marca 2019 (streda), v čase od 12:00 do 15:00 hod.
 2. marca 2019 (piatok), v čase od 12:00 do 15:00 hod.

a v kultúrnom dome vo Vinodole

 1. marca 2019 (piatok), v čase od 16:00 do 19:00 hod.
 2. marca 2019 (sobota), v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Hodnotiace kritériá:

Hodnotenie vína bude vykonané odbornými komisiami dňa 10.marca 2019, ktoré budú hodnotiť100bodovým systémom nasledovné vlastnosti každej vzorky:

-vzhľad (čírosť 1-5bodov,farba 2-10bodov),

-vôňu (intenzita 2-8bodov,čistota 2-6bodov,harmónia 8-16bodov),

-chuť (intenzita 2-8bodov,čistota 2-6bodov,harmónia 10-22bodov,perzistencia 4-8bodov),

-celkový dojem (7 – 11bodov). 

Hodnotiace komisie:

Hodnotiace komisie budú 3-5 členné a budú zostavené z vinárskych odborníkov. Výsledok je určený aritmetickým priemerom počtu hodnotení. Každý člen komisie hodnotí vzorky samostatne a anonymne. Účasť členov hodnotiacich komisií je dobrovoľná a čestná.

Bodovanie:

Zlatá medaila                   88 – 100 bodov

Strieborná medaila         82 – 87,99 bodov

Bronzová medaila          75 – 81,99 bodov

Súťažné kategórie :

 1. Vína biele
 2. Vína ružové
 3. Vína červené

V jednotlivých súťažných kategóriách bude udelený titul šampión. Ocenená bude taktiež aj najlepšia kolekcia vín(minimálne 3 vzorky) a najlepší domáci vystavovateľ. Všetky ocenenia budú odovzdané počas verejnej ochutnávky vín dňa 22.03.2019 od 18,00 hod v Kultúrnom dome vo Vinodole.

Vo Vinodole 17.2.2019                                                                                 Spracoval: KVV