SamosprávaZamestnanci Obecného úradu

Silvia Ďuranová

 

kontakt

email: duranova.ocuvinodol@mail.t-com.sk
telefón: 0905884976, 037/6598118
účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, matrika, hrobové miesta
Ing. Zuzana Plšková

 

kontakt

email : plskovaocuvinodol@pobox.sk
telefón: 0917415917, 037/6598133
vedúca hospodárskej činnosti, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia, ohlásenie drobných stavieb, prenájom kultúrneho domu, sociálna pracovníčka, projektový manager, výrub drevín, administrácia webového portálu
Mgr. Mária Svečulová

 

kontakt

email: sveculova.ocuvinodol@mail.t-com.sk
telefón: 0917738189, 037/6598840
podateľňa, správa daní a poplatkov, pokladňa-inkaso, overovanie podpisov, osvedčovanie listín, evidencia obyvateľstva, potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o predaji poľnoh. produktov, potvrdenia na využívanie trhového miesta, potvrdenia o veku stavby, potvrdenia na pohreb, potvrdenia o úhrade poplatkov, vyplácanie sociálnych dávok
Stanislav Cifra

 

kontakt

telefón: 0908 776 357

údržbár
Miloš Matušicaúdržbár