ObčanSadzobník správnych poplatkov

V nasledujúcom dokumente je k dispozícii „Sadzobník správnych poplatkov,“ platný od 1.1.2016

Sadzobník správnych polatkov

V nasledujúcom dokumente je k dispozícii „Sadzobník správnych poplatkov,“ platný od 1.1.2018

sadzobník správnych poplatkov