ObčanSadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych polatkov
V nasledujúcom dokumente je k dispozícii „Sadzobník správnych poplatkov,“ platný od 1.1.2016