Obnova aleje na Školskej ulici v obci Vinodol

Obec Vinodol plánuje v roku 2018 revitalizovať dreviny na Školskej ulici.  V súčastnosti sa tam nachádza 8 druhov drevín v počte 111 kusov. Prevládajú tu ihličnaté dreviny. Tieto nezodpovedajú vidieckemu charakteru a tiež sú nevhodným rezom preschnuté, výrazne naklonené. Po inventarizácii a zhodnotení drevín bol Obci Vinodol odporučený výrub poškodených stromov v počte 98. Tiež bola navrhnutá náhradná výsadba listnatými stromami. Podrobnosti si môžete pozrieť v priložených materiáloch.