OrganizácieKlub Vinodolských Vinohradníkov

Klub vinodolských vinohradníkov svojím založením nadviazal na starobylú tradíciu vinohradníctva, ktorá má vo vinohradníckej obci Vinodol svoju významnú pozíciu už niekoľko storočí.

Hlavnou činnosti Klubu vinodolských vinohradníkov je:

  • šírenie odborných poznatkov z oblasti vinohradníctva a vinárstva,
  • organizovanie spoločenských podujatí s vinohradníckou a vinárskou tématikou,
  • organizovanie tematických zájazdov so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo,
  • organizovanie aktivít na zachovanie vinohradníctva.

 

Zobrazuje sa P3230020.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0009_1.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0014_1.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0033_1.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0027.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0071.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0073.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0121.JPG

 

Zobrazuje sa IMG_0004.JPG

 

Zobrazuje sa 27032011262.jpg