Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020

Riaditeľka  Materskej školy vo Vinodole, ul. Farská 218, oznamuje rodičom, že po dohode so zriaďovateľom  sa

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 uskutoční   6. a 7. mája 2019, v čase od 12,00 do 16,00 hod., v budove materskej školy.

Vaše dieťa bude prijaté do materskej školy na základe:

–  písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

(zákonný zástupca si žiadosť prevezme v materskej škole pri zápise, alebo si môže stiahnuť formulár žiadosti zo stránky obce : sekcia občan/ tlačivá)

https://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2019/03/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms-k-2018-2019-pdf.pdf

Do MŠ sú prijímané deti vo veku od 3 do 6 rokov.

 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

Do MŠ môžu byť prijaté aj deti mladšie ako tri roky, pokiaľ majú osvojené hygienické a sebaobslužné návyky a pokiaľ to kapacita zariadenia umožní.