Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov -Západoslovenská distribučná a.s.

Výzva