Výzva orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná a.s. žiada majiteľov nehnuteľností vo vlastníctve a užívaní našich občanov o odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.

Výzva