Voľba prezidenta SR II. kolo – výsledky Obec Vinodol

Výsledky hlasovania v obci Vinodol vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1573

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 515

Volebná účasť        32,74 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 515

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov  510

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov :

  1. Zuzana Čaputová, Mgr.                      264
  2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.              246