Voľba prezidenta SR 1. kolo – výsledky Obec Vinodol

Výsledky hlasovania v obci Vinodol vo voľbách prezidenta SR – 1. kolo

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1579

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 653

Volebná účasť        41,36 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 653

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov  646

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov :

 1. Béla Bugár, Ing.                                     39
 2. Zuzana Čaputová, Mgr.                      205
 3. Martin Daňo                                           11
 4. Štefan Harabin, JUDr.                         100
 5. Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD.      12
 6. Marián Kotleba, Ing., Mgr.,                  79
 7. Milan Krajniak, Bc.                                17
 8. József Menyhárt, PaedDr.,PhD.             0
 9. František Mikloško, RNDr.                   16
 10. Róbert Mistrík, Dr. Ing                             2
 11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.                145
 12. Róbert Švec. Mgr.                                    12
 13. Bohumila Tauchmanová, Ing.                 0
 14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.                   6
 15. Ivan Zuzula, RNDr., Csc.                           2