Územné rozhodnutie – „Výstavba nového 2×110 kV VVN vedenia Nitra Čermáň – Veľký Ďur“ – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie