Súpis neevidovaných chovateľov ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra v súvislosti s nákazou Afrického moru ošípaných v európskej únii, požiadala Obec Vinodol o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline.

Tento súpis je potrebný pri riešení nákazovej situácii, inšpektormi RVPS a príslušnou protinákazovou komisiou. Jedná sa o chovateľov jednej a viacerých ošípaných.

Žiadame neevidovaných chovateľov, aby sa prišli nahlásiť na Obecný úrad.