Rozhodnutie Okresný úrad Nitra – povolenie vkladu Obec Vinodol

Helena Hlinková