Všetky články

Výrub stromov

Začaté správne konania - výruby drevín Informácie o začatých správnych konaniach Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť do... Čítať celú novinku

Zmluvy na hrobové miesta

  Cintorín Dolný Vinodol Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy 2011 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-2 3,30€ 02.01.2011 2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-3 3,3... Čítať celú novinku

VZN

V tejto kategórii, sú k dispozícii Všeobecne záväzné nariadenia obce Vinodol Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Vinodol (VZN) - pripomienkovanie  1. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení... Čítať celú novinku

Štatistické údaje

Zdrojom pre uvedené tabuľky bol Štatistický úrad, ÚPSVaR, obecné štatistiky. Tabuľka č. 1 - Základné údaje o obci Vinodol kód obce 500917 názov okresu Nitra názov kraja Nitriansky štatút obce obec PSČ 95106 telefonické smerové číslo 37 1. písomná zmi... Čítať celú novinku

Vinohradníctvo

Vinodol, bašta vinohradníctva na Dolnej Nitre Uplynulo už mnoho storočí od vtedy, čo snáď prví obyvatelia našej vlasti, kultúrne vyspelí Kelti, vysadili i na našom území prvé vinice. Neskôr za vlády rímskeho imperátora Marca Aurélia, vysadili na našo... Čítať celú novinku

Prírodný potenciál

Obec Vinodol sa nachádza v úrodnom kraji, v obkľúčení lánov úrodných pôd a Žitavskej pahorkatiny. Cez obec, konkrétne jej západným okrajom, preteká rieka Nitra, prameniaca na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Je ľavostran... Čítať celú novinku

Kultúrno-historický potenciál

Farský kostol Ružencovej Panny Márie   Podľa konfesionálnej príslušnosti obyvateľov, je obec Vinodol katolíckou obcou. Takmer 90 % obyvateľov, je rímsko-katolíckeho vyznania. Túto skutočnosť reflektuje i centrum duchovného života obce, rímsko-ka... Čítať celú novinku