Všetky články

VZN

V tejto kategórii, sú k dispozícii Všeobecne záväzné nariadenia obce Vinodol Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Vinodol (VZN) - pripomienkovanie  1. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení... Čítať celú novinku

Štatistické údaje

Zdrojom pre uvedené tabuľky bol Štatistický úrad, ÚPSVaR, obecné štatistiky. Tabuľka č. 1 - Základné údaje o obci Vinodol kód obce 500917 názov okresu Nitra názov kraja Nitriansky štatút obce obec PSČ 95106 telefonické smerové číslo 37 1. písomná zmi... Čítať celú novinku

Vinohradníctvo

Vinodol, bašta vinohradníctva na Dolnej Nitre Uplynulo už mnoho storočí od vtedy, čo snáď prví obyvatelia našej vlasti, kultúrne vyspelí Kelti, vysadili i na našom území prvé vinice. Neskôr za vlády rímskeho imperátora Marca Aurélia, vysadili na našo... Čítať celú novinku

Prírodný potenciál

Obec Vinodol sa nachádza v úrodnom kraji, v obkľúčení lánov úrodných pôd a Žitavskej pahorkatiny. Cez obec, konkrétne jej západným okrajom, preteká rieka Nitra, prameniaca na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Je ľavostran... Čítať celú novinku

Kultúrno-historický potenciál

Farský kostol Ružencovej Panny Márie   Podľa konfesionálnej príslušnosti obyvateľov, je obec Vinodol katolíckou obcou. Takmer 90 % obyvateľov, je rímsko-katolíckeho vyznania. Túto skutočnosť reflektuje i centrum duchovného života obce, rímsko-ka... Čítať celú novinku

História obce

Doklady o ľudskom osídlení z dávnoveku Územie, na ktorom sa dnes obec Vinodol rozprestiera, bolo na základe archeologických nálezov a nájdených artefaktov osídlené už v mladšej dobe kamennej - v neolite. Nájdené archeologické artefakty potvrdili prít... Čítať celú novinku

Interiér Kultúrneho domu

V roku 2018 prešiel interiér Kultúrneho domu kompletnou rekonštrukciou interiéru. Bola vymenená podlaha, strop a Kultúrny dom bol doplnený o klimatizáciu. Fotogaléria svadobnej výzdoby realizovanej v Kultúrnom dome          ... Čítať celú novinku

Elektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli. [slider class="undefined" interval="Rozhodnutie starostu obce" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide image="http://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2017/09/rozhodnutie-2508-1.pdf" caption=... Čítať celú novinku