ObčanOznamyOznam

Obec Vinodol upozorňuje občanov, že na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vládou SR je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia :

  • Stále nosenie ochranných rúšok a ochrana dýchacích ciest
  • Dodržiavanie odstupov a izolácie
  • Dodržiavanie hygieny rúk a používanie dezinfekcie
  • Dodržiavať zákaz vychádzania platný do 24.01.2021 (vrátane),  v prípade výnimky chodiť iba jednotlivo a nie v skupinkách
  • Namiesto osobného styku využívať telefón, alebo iné komunikačné prostriedky
  • Ak ste boli infikovaní, držte sa v karanténe a dajte vedieť ľuďom, s ktorými ste boli v kontakte
  • Pri príznakoch buďte v izolácii a nevystavujte svojich blízkych ohrozeniu šírenia nákazy
  • Ak ste rodinný príslušníci alebo osoby žijúce v priamom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19, dodržiavajte zákonnú karanténu.

V prípade nedodržania niektorých z  týchto nariadení či zákazov Vám hrozí sankcia v podobe pokuty a to pre spáchanie priestupku.

Buďte zodpovední voči sebe, svojim blízkym a všetkým spoluobčanom pretože situácia je obzvlášť nebezpečná.