Oznámenie- orezy a výruby v zákonnom ochrannom pásme el. vedení NN pre Západoslovenskú distribučnú a.s.

DIMI max spol s.r.o, Topoľčianky oznamuje, že vykoná pre Západoslovenskú distribučnú a.s. výruby a orezy drevín v zákonnom pásme elektrických vedení nízkeho napätia, ktoré vedú našim katastrálnym územím.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

oznámenie orezy a výruby