Oznámenie o zverejnení emailovej adresy

Obec Vinodol zastúpená zástupcom starostu obce p. Petrom Podhorským v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obecvinodol@stonline.sk