Úradná tabuľaOznámenie o zámere obce


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_1/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_1/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_1/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_1/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_1/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Oznámenie o zámere Obce Vinodol kúpiť nehnuteľný majetok

Oznámenie o zámere Obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

1,

2,

3,

Oznámenie o zámere Obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

1,

 

Oznámenie o zámere obce Vinodol prenajať...

Oznámenie o zámere obce

Zverejnenie zámeru obce

Zverejnenie zámeru obce zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa [slider class="undefined" interval="Zverejnenie zámeru obce" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="zámena pozemkov" image="http://obec-vinodol.sk/wp-co... Čítať celú novinku