Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Obci Vinodol pre voľby do Európskeho parlamentu

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola starostom obce Vinodol p. Petrom Straňákom dňa 05.03.2019 vymenovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Obci Vinodol  pre voľby do Európskeho parlamentu

Mgr. Mária Svečulová

Sídlo: Obecný úrad Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol

Tel. kontakt: 0917 738 189

Emailová adresa: sveculova.ocuvinodol@mail.t-com.sk