Oznámenie o uloženie zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška

Číslo zásielky: 17Csp/7/2023-82-uznesenie

 

Obec Vinodol oznamuje občanovi Renáta Berkyová, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 04.09.2023 doručená písomnosť od Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra. Písomnosť si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade vo Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu,

 

pondelok od 8:00 – 12:00 hod.

stredu      od 08:00 – 17:00 hod.

štvrtok      od 08:00 -12:00 hod

piatok       od 8:00 – 12:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

Peter Straňák                                                                                                                            starosta obce

 

 

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Vinodol  od 04.09.2023 – 18.09.2023