Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška

Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 95106 Vinodol

 

Vo Vinodole 26.09.2022

 

       Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška

           Číslo zásielky401EX 255/22, 75Ek/721/2022

 

Obec Vinodol oznamuje občanovi Milan Kukla, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 26.09.2022 doručená písomnosť od Mgr. Mária Ághová- súdna exekútorka , Exekútorský úrad so sídlom Kalvínske nám.2, 934 01 Levice. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu,

 

pondelok od 8:00 – 15:30 hod.

stredu      od 08:00 – 17:00 hod.

štvrtok      od 08:00 -15:30 hod

piatok       od 8:00 – 12:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

 

Peter Straňák  v.r.

starosta obce

 

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Vinodol  od 26.09.2022 – 10.10.2022