Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška

Obec Vinodol oznamuje občanovi Pavol Satin, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 29.04.2019 doručená písomnosť od Okresného súdu Nitra. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu,

v pondelok od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:30 hod.

v utorok      od 8:00 – 12:00 hod.

v stredu      od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.

vo štvrtok    od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:30 hod

v piatok       od 8:00 – 12:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.