Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky OU-NR-OCDPK-2019/038944/S

Obec Vinodol oznamuje občanovi Jozef Virág, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 15.08.2019 doručená písomnosť od Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu,

v pondelok od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:30 hod.

v utorok      od 8:00 – 12:00 hod.

v stredu      od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.

vo štvrtok    od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:30 hod

v piatok       od 8:00 – 12:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.