Opatrenia na dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou – príkaz – Prezídium Policajného zboru

200313 Opatrenie PZ 13 03 2020