Nahlásenie prenosnej urny na voľbu Prezidenta SR – postup

Oznamujeme občanom, že v sobotu 16.3.2019 sa v Kultúrnom dome vo Vinodole bude konať voľby prezidenta SR v čase od 07 00 hod do 22 00 hod.

Zároveň oznamujeme občanom, že v prípade, že sa nemôžu týchto volieb zúčastniť z vážnych zdravotných dôvodov, môžu požiadať o voľbu do prenosnej urny buď osobne v kancelárii 1. kontaktu, alebo na telefónnom čísle 0917 738 189 do 16.03.2019 do 12 tej hodiny.