GalériaKladenie vencov k pamätníku padlých z 2. svetovej vojny