Zber projektových zámerov

V prílohe článku nájdete plagát k tvorbe projektových zámerov a ďalšie podrobné informácie. Váš nápad v podobe projektového zámeru môže byť zahrnutý v stratégii rozvoja územia Dolnej Nitry.