Výdaj jódových profylaktík ( tabletiek )

Oznamujeme občanom, že od pondelka 16.októbra 2017 do 31. októbra 2017 sa na obecnom úrade vydávajú jódové profylaktiká ( tabletky ). Dávky jódových profylaktík pre všetkých členov domácnosti môže prísť prevziať jeden člen domácnosti, ktorý sa preukáže občianskym preukazom. Prevzatie sa potvrdí podpisom vo výdajných hárkoch. Pri preberaní nových tabliet, prosíme odovzdať staré balenia. V prípade, že občan staré tabletky stratil má nárok na výdaj nových.