Výdaj jódových profylaktík ( tabletiek ) – predĺženie termínu

Oznamujeme občanom, že výdaj jódových profylaktík ( tabletiek ) sa predlžuje do 10.11.2017. Dávky jódových profylaktík pre všetkých členov domácnosti môže prísť prevziať jeden člen domácnosti, ktorý sa preukáže občianskym preukazom. Prevzatie sa potvrdí podpisom vo výdajných hárkoch. Pri preberaní nových tabliet, prosíme odovzdať staré balenia. V prípade, že občan staré tabletky stratil má nárok na výdaj nových.