Verejná vyhláška : Oznámenie o spojení územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a začatí stavebného konania s nariadením ústneho konania

Oznámenie o spojení územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a začatí stavebného konania s nariadením ústneho konania na stavbu : „Prístavba rodinného domu“. Ústne pojednávanie dňa 22.02.2018. Verejnú vyhlášku zo dňa 06.02.2018 nájdete priloženú nižšie.

 

verejná vyhláška