ObecŠtatistické údaje

Zdrojom pre uvedené tabuľky bol Štatistický úrad, ÚPSVaR, obecné štatistiky.

Tabuľka č. 1 – Základné údaje o obci Vinodol

kód obce500917
názov okresuNitra
názov krajaNitriansky
štatút obceobec
PSČ95106
telefonické smerové číslo37
1. písomná zmienka o obci1113
nadmorská výška stredu obce v m130
celková výmera územia obce v m²14,98
počet obyvateľov k 31.12.20141983
hustota obyvateľstva na km²132,36

Tabuľka č. 2 – Pôdny fond obce Vinodol ( m² )

Celková výmera14981682
Orná pôda10847385
Chmeľnice0
Vinice1216999
Záhrady522355
Ovocné sady0
TTP85825
Poľnohospodárska pôda12672564
Lesné pozemky691899
Vodné plochy465034
Zastavané plochy a nádvoria961118
Ostatné plochy191067

Tabuľka č. 3 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Muži979
Ženy1004
Spolu1983

Tabuľka č. 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Predproduktívny vek356
Produktívny vek1397
Poproduktívny vek230

Tabuľka č. 5 – Počet obyvateľov v obci Vinodol

Rok2005200620072008200920102011201220132014
Počet obavyteľov1910192519431951197319751925194719531983

Tabuľka č. 6 -Prirodzený prírastok v obci Vinodol

Kategória/rok2005200620072008200920102011201220132014
Narodení20222723252420282429
Zomrelí28121322192522162113
Prirodzený prírastok-8101416-1-212316

Tabuľka č. 7 – Migračné saldo v obci Vinodol

Kategória/rok2005200620072008200920102011201220132014
Prisťahovaní37342526363220301424
Vysťahovaní15282323192917211110
Migračné saldo2262317339314

Tabuľka č. 8 – Celkový prírastok v obci

Kategória/rok2005200620072008200920102011201220132014
Prirodzený prírastok-8101416-1-212316
Migračné saldo2262317339314
Celkový prírastok1416164232121630

Tabuľka č. 9 – Náboženské vierovyznanie v roku 2014

DruhObyvateliaPodiel
Rímskokatolícka cirkev165983,66 %
Reformovaná cirkev683,43%
Evanjelická cirkev augsburského vyznania20,10%
Cirkev adventistov siedmeho dňa20,10%
Kresťanské zbory40,20%
Evanjelická cirkev metodistická10,05%
Pravoslávna cirkev10,0,5%
Iné10,05%
Bez vyznania663,33%
Nezistené1799,03%
Spolu1983100,00%

Tabuľka č. 10 – Národnosť v roku 2014

DruhObyvateliaPodiel
Slovenská180791,12%
Maďarská482,42%
Rómska351,77%
Česká30,15%
Poľská10,05%
Moravská10,05%
Nezistené884,44%
Spolu1983100,00%

Tabuľka 11 – Vzdelanostná štruktúra v roku 2014

DruhObyvateliaPodiel
základné43521,94%
učňovské55327,89%
stredoškolské s maturitou39419,87%
vysokoškolské1155,80%
deti do 16 rokov41220,78%
ostatní743,73%
Spolu1983100,00%

Tabuľka č. 12 – Počet žiakov v školských zariadeniach v obci Vinodol

Školský rokPočet žiakov v MŠPočet žiakov v ZŠ
2002/200332254
2003/200434275
2004/200535252
2005/200634247
2006/200736217
2007/200835204
2008/200937174
2009/201039164
2010/201141169
2011/201241157
2012/201342155
2013/201444154

Tabuľka č.13 – Kultúrno – spoločenské podujatia v obci Vinodol

MesiacPodujatieOrganizátor
februárVinodolský ples, Obecná zabíjačkaObec + Zoulus
aprílBrigáda ku Dňu Zeme, Stavanie májaObec + DHZ
májMajálesZoulus
júnProtidrogový deňObec
augustLetný festivalObec

Tabuľka č. 14 – Domový a bytový fond

DruhRDBDSpolu
Domov  spolu5245529
Vlastníctvo bytové družstvo000
Vlastníctvo obec000
Vlastníctvo FO4410441
Vlastníctvo PO101
Vlastníctvo ostatné707

Tabuľka č. 15

ObdobiePočet RDPočet BD
1991 – 2000280
2001 – 2010180
2011 – 201350
Spolu510

Tabuľka č. 16 – Majetok Obce Vinodol

DruhNadobúdacia hodnotaPosledná účtovná hodnota
Kultúrny dom  63 731 €11 382 €
Požiarna zbrojnica    3 168 €           0 €
Dom smútku111 153 €72 586 €
Budova Obecného úradu  40 189 €18 327 €
Materská škola – budova   21 490 €           0 €
Viacúčelové ihrisko   59 465 €51 841€
Mantinelové ihrisko   15 575 €13 365 €

Tabuľka č. 17 – Počet zamestnancov vo verejnej správe

DruhMužiŽeny
Obecný úrad24
ZŠ a MŠ324
Iné02
Spolu530

Tabuľka č. 18 – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2014

Muži523
Ženy397
Spolu920

Tabuľka č. 19 -Vývoj nezamestnanosti v obci Vinodol

RokPočet evidovaných nezamestnaných
2009123
2010100
2011125
2012157
2013128
2014123

Tabuľka č. 20 – Evidencia podnikateľských subjektov v obci

1Agrovinol s.r.o
2Coop Jednota
3Gazdovský dvor a farma vo Vinodole
4P.B.T. – IN

Tabuľka 21 – Evidencia mimovládnych organizácií v obci

1Zoulus
2Detský folklórny súbor Sílešánek
3Senior klub
4Dobrovoľný hasičský zbor
5Klub vinodolských vinohradníkov