Úradná tabuľaProjekty

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Obnova budovy Materskej školy v obci Vin...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Solárne osvetlenie do športového areálu

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Výzva na predloženie ponuky

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Chodník pozdĺž Donátovej ulice

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Obnova budovy kultúrneho domu

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: