Pozor zmena otváracích hodín na zbernom dvore !!!!!!

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude počas zimných mesiacov otvorený od 08.11.2017 každú stredu v čase od 14:00 hod do 17:00 hod. V sobotu zostáva otvorený v rovnakom čase t.j. od 09:00 hod do 12:00 hod.