Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška

Obec Vinodol oznamuje občanovi Miroslavovi Hanusovi,  trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 30.01.2018 doručené oznámenie o uložení listovej zásielky. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o Vinodole na prízemí, v kancelárii 1. kontaktu,

v pondelok od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:30 hod.

v utorok      od 8:00 – 12:00 hod.

v stredu      od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.

vo štvrtok    od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:30 hod

v piatok       od 8:00 – 12:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 18 dní.

Peter Straňák starosta obce, v.r.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Vinodol 31.01.2018 – 17.02.2018