Mikroregión Dolná Nitra

Obec Vinodol je súčasťou mikroregiónu „Regionálneho združenia Dolná Nitra,“ ktoré je občianskym združením v regióne Nitry. Vzniklo na základe spoločného záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí v okolí Nitry. Občianske združenie – Regionálne združenie Dolná Nitra je zamerané na partnerstvo verejnej správy, podnikateľských, nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia.

http://www.dolnanitra.sk/

Zber projektových zámerov

V prílohe článku nájdete plagát k tvorbe projektových zámerov a ďalšie podrobné informácie. Váš nápad v podobe projektového zámeru môže byť zahrnutý v stratégii rozvoja územia Dolnej Nitry. [slider class="undefined" captioncolor="undefined" navcolor=... Čítať celú novinku