OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby po 5. pôstnej nedeli

Súvisiaci obrázok

25. marec, Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

19. marec, pondelok, Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie

13:00 hod.

 

17:00 hod.

† Rozália Bohumelová, pohrebná sv. omša v Dome nádeje

k úcte Matke Ustavičnej Pomoci a poďakovanie za dožitých 80. rokov Heleny Macákovej

20. marec, Utorok po 5. pôstnej nedeli07:30 hod.† Helena Uhrová, manžel Štefan, syn, nevesta a zať
21. marec, Streda po 5. pôstnej nedeli07:30 hod.† rodina Podhorcová a syn Daniel
22. marec, Štvrtok po 5. pôstnej nedeli07:30 hod.† starí rodičia Imrich Penzeš a manželka Hermína, syn, dcéry, nevesta a zaťovia                                                                                                                                    
23. marec, Piatok po 5. pôstnej nedeli, Spomienka Svätého Turibia de Mongrovejo, biskupa07:30 hod.† starí rodičia Čampajoví, syn, dcéra a zať
24. marec, Sobota po 5. pôstnej nedeli07:30 hod.† František Penzeš a manželka Matilda

25. marec, Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt křížová cesta symboly

08:00 hod.

10:30 hod.

14:30 hod.

† páter Imrich Solnica

za farníkov

Krížová cesta

Oznamy

  • Na Kvetnú nedeľu bude zbierka na strechu. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Krížová cesta  bude dnes (18. marca) o 14:30 hod. Na záver Krížovej cesty bude požehnanie.
  • V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď vo štvrtok od 16:30  – 18:00 hod. Využite túto možnosť sv. spovede pred sviatkami, prídu viacerí kňazi.
  • Na budúci týždeň budeme spovedať pred Veľkou nocou, preto sv. omše budú ráno.
  • Na budúcu nedeľu sa mení čas: 25. 3. 2018 Zmena zo zimného na letný čas, 2:00 → 3:00 hod.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžte a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na opravu strechy Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujem si vám oznámiť, že som ako štatutár farnosti zriadil pre absolútnu transparentnosť transakcií, nový farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujem a vyslovujem Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení havarijného stavu strešnej krytiny kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec

V Nitre, 19. septembra 2016

Galéria aktuálneho stavu strešnej krytiny kostola a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

  • Ing. Tomáš Krajmer
  • Helena Magáthová
  • Juraj Bálint
  • Peter Virág
  • Klára Juhásová

Kurátor kostola, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3

lumen

Tvorba monografie obce

Dovoľujeme si požiadať veriacich o aktívnu spoluprácu pri tvorbe monografie obce a propagačných materiálov obce Vinodol. V prípade, že disponujete dobovými materiálmi, ako napríklad fotografiami interiéru a exteriéru kostola, či inými materiálmi mapujúcimi duchovný ale i občiansky život, doručte ich v pracovných dňoch na Obecný úrad.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme!