OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby 2. týždňa v Cezročnom období

Súvisiaci obrázok

20. január, sobota, Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka

15. január, Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období

13:00 hod.

 

† Dušan Martiš, pohrebná svätá omša v dome nádeje, po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulým
16. január, Utorok 2. týždňa v Cezročnom období17:00 hod.† František Solnica, rodičia a vnuk
17. január, streda, Svätého Antona, opáta17:00 hod.

 

 

† rodičia Kozároví, syn, nevesty, zaťovia a vnuk

 

18. január, Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období

 

07:30 hod.

† Pavol Špánik, manželka Veronika, deti a nevesta

19. január, Piatok 2. týždňa v Cezročnom období17:00 hod.

 

† starí rodičia Špánikoví, Novákoví, a rodiny Melíšková a Hajnalová 

 

20. január, sobota,

Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
07:30 hod.† Jozef Černek a Helena, starí rodičia  z oboch strán                                    

21. január, 3. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

10:30 hod.

† Marta Hlinková, 1. výročie od smrti

za farníkov

 

Oznamy
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu strechy kostola. Pán Boh zaplať za Vašu obetu a štedrosť. 

  • Finančné dary veriacich:
  • 200.-€ na zaplatenie plynu a elektriny pre kostol,
  • 100.-€ na kancelárske potreby toner a tlačivá,
  • 100.-€  na opravu strechy kostola.
  • Všetkým darcom vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžte a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na opravu strechy Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujem si vám oznámiť, že som ako štatutár farnosti zriadil pre absolútnu transparentnosť transakcií, nový farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujem a vyslovujem Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení havarijného stavu strešnej krytiny kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec

V Nitre, 19. septembra 2016

Galéria aktuálneho stavu strešnej krytiny kostola a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňujú z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobujú lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekajú

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobí a z časti sa uvoľňuje celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3

lumen

Tvorba monografie obce

Dovoľujeme si požiadať veriacich o aktívnu spoluprácu pri tvorbe monografie obce a propagačných materiálov obce Vinodol. V prípade, že disponujete dobovými materiálmi, ako napríklad fotografiami interiéru a exteriéru kostola, či inými materiálmi mapujúcimi duchovný ale i občiansky život, doručte ich v pracovných dňoch na Obecný úrad.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme!