OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužobný poriadok 33. týždňa v Cezročnom období
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt christus king

26. november, nedeľa, Slávnosť Krista Kráľa

20. november, Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období17:00 hod.† zomrelí príbuzní v rodine Krajmerovej, Novákovej  a  Žákovičovej
21. november, utorok, Obetovanie Panny Márie17:00 hod.k úcte sv. Antona, za pomoc Božiu pre matku a deti
22. november, streda, Svätej Cecílie, panny a mučenice17:00 hod.

 

† Anna Vlasáková, 1. výročie

 

23. november, štvrtok, Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka

07:30 hod.†  
24. november, piatok, Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov17:00 hod.† Ignác Tujvel a manželka Mária                            
25. november, sobota, Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice10:00 hod.za zdravie Kristínky a Božie požehnanie celej rodiny

26. november, nedeľa, Slávnosť Krista Kráľa

08:00 hod.

10:30 hod.

za farníkov

za združenie zázračnej medaily Panny Márie a za rehoľníkov a rehoľnice

Oznamy
  • Kto má záujem o kalendár – nástenný alebo stolový – môže si ho zakúpiť v sakristii u pána kostolníka.
  • Ďakujeme pánovi Jozefovi Horskému za reštaurovanie oboch sôch svätcov, umiestnených na vstupnom portáli kostola i zamestnancom obecného úradu za pomoc pri ich inštalácii.
  • Ďakujeme všetkým, ktorý sa aktívne zúčastnili veľkého upratovania kostola a kostolného nádvoria po generálnej oprave strechy kostola. Veľká vďaka za Vašu počtom mimoriadnu účasť. Pán Boh zaplať!
  •  

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžte a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na opravu strechy Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujem si vám oznámiť, že som ako štatutár farnosti zriadil pre absolútnu transparentnosť transakcií, nový farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujem a vyslovujem Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení havarijného stavu strešnej krytiny kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec

V Nitre, 19. septembra 2016

Galéria aktuálneho stavu strešnej krytiny kostola a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňujú z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobujú lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekajú

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. O krátky čas zaujmú v nikách svoje miesto i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobí a z časti sa uvoľňuje celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali farár vdp. dekan Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3

lumen

Tvorba monografie obce

Dovoľujeme si požiadať veriacich o aktívnu spoluprácu pri tvorbe monografie obce a propagačných materiálov obce Vinodol. V prípade, že disponujete dobovými materiálmi, ako napríklad fotografiami interiéru a exteriéru kostola, či inými materiálmi mapujúcimi duchovný ale i občiansky život, doručte ich v pracovných dňoch na Obecný úrad.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme!