Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

Rozhodnutie starostu obce
harmonogram volieb
rozhodnutie starostu obce

 

Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhov...

Obec Vinodol oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení prebehne verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Vinodol“, ktoré sa bude konať dňa 21.12.... Čítať celú novinku