Všetky články

Výzva na predloženie ponuky

V prílohe prikladáme dokumenty k výzve na predloženie ponuky na zákazku : "Obnova budovy v Materskej školy v obci Vinodol". Ponuku je možné predložiť do 07.07.2017 do 10 00 hod. [slider class="undefined" interval="Príloha č. 1" captioncolor="undefine... Čítať celú novinku

Obnova aleje na Školskej ulici v obci Vinodol

Obec Vinodol plánuje v roku 2018 revitalizovať dreviny na Školskej ulici.  V súčastnosti sa tam nachádza 8 druhov drevín v počte 111 kusov. Prevládajú tu ihličnaté dreviny. Tieto nezodpovedajú vidieckemu charakteru a tiež sú nevhodným rezom preschnut... Čítať celú novinku

Oznámenie o zámere obce

Oznámenie o zámere Obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1,[slider class="undefined" interval="Oznámenie o zámere obce Vinodol" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="p... Čítať celú novinku

Zmenený návrh štúdie IBV Novohradská ul.

[slider class="undefined" interval="Návrh štúdie" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide image="http://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2017/06/UŠ_IBV_VINODOL_návrh_06_2017.pdf" caption="undefined"/] [/slider]

Záverečný účet obce k 31.12.2016

[slider class="undefined" interval="Záverečný účet obce za rok 2016" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="Záverečný účet obce za rok 2016" image="http://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2017/05/Záverečný_účet_obce_za_rok_201... Čítať celú novinku