Všetky články

Oznam o zverejnení elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je obecvinodol@stonline.sk.

Zberný dvor obce Vinodol

Zberný dvor obce Vinodol sa nachádza v strede obce na parcele č. 719/2 v katastrálnom území Dolný Vinodol. Hneď za cintorínom v Dolnom Vinodole. Otváracie hodiny zberného dvora sú stredu  15 00 hod - 18 00 hod sobotu 09 00 hod - 12 00 hod Na zberný d... Čítať celú novinku

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Srdečne Vás pozývame v nedeľu 30. júla 2017 na Futbalový turnaj o pohár starostu obce. Turnaja sa zúčastnia mužstvá : FC Vinodol, TJ Plavé Vozokany, TJ Veľký Cetín, TJ Nitrianske Hrnčiarovce. Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku vo Vinodole. Zač... Čítať celú novinku

Zákaz ukladania nadrozmerného skla ku kontajnerom

Oznamujeme občanom, že je zákaz ukladania skla väčších rozmerov pri nádoby určené na drobné sklo, ktoré sú rozmiestnené po obci. Občania takéto sklo môžu priniesť na zberný dvor obce v rámci otváracích hodín. Taktiež je k týmto nádobám zakázané umies... Čítať celú novinku

Zákazky nad 5000 €

V prílohe článku, nájdete informácie vyplývajúce z povinného zverejnenia zákaziek s hodnotou vyššou ako 5000,00 eur podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [slid... Čítať celú novinku

Výzva na predloženie ponuky

V prílohe prikladáme dokumenty k výzve na predloženie ponuky na zákazku : "Obnova budovy v Materskej školy v obci Vinodol". Ponuku je možné predložiť do 07.07.2017 do 10 00 hod. [slider class="undefined" interval="Príloha č. 1" captioncolor="undefine... Čítať celú novinku

Obnova aleje na Školskej ulici v obci Vinodol

Obec Vinodol plánuje v roku 2018 revitalizovať dreviny na Školskej ulici.  V súčastnosti sa tam nachádza 8 druhov drevín v počte 111 kusov. Prevládajú tu ihličnaté dreviny. Tieto nezodpovedajú vidieckemu charakteru a tiež sú nevhodným rezom preschnut... Čítať celú novinku

Oznámenie o zámere obce

Oznámenie o zámere Obce Vinodol prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1,[slider class="undefined" interval="Oznámenie o zámere obce Vinodol" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="p... Čítať celú novinku

Zmenený návrh štúdie IBV Novohradská ul.

[slider class="undefined" interval="Návrh štúdie" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide image="http://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2017/06/UŠ_IBV_VINODOL_návrh_06_2017.pdf" caption="undefined"/] [/slider]