Všetky články

Obnova budovy Materskej školy v obci Vinodol

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Vinodol. Projekt rieši: zateplenie fasády, zateplenie podlahových konštrukcií, zateplenie stropu pod povalou, výmenu pôvodných výplní otvorov v obvodovom plášti, ohrev úžitkovej vody do... Čítať celú novinku

Pozvánka na fašiangovú zabíjačku

Obec Vinodol Vás srdečne pozýva na fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 03.02.2018 v Kultúrnom dome a areáli OcÚ Vinodol. Od 16 tej hodiny budú pre Vás pripravené zabíjačkové špeciality a tiež rôzne domáce múčniky od členiek Senior klubu. O z... Čítať celú novinku

Aplikácia § 12 b) zákona č. 504/2003 o nájme

vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa §... Čítať celú novinku