Všetky články

Oznam o výskyte vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra oznamuje občanom, že dňa 06.03.2017 bola u chovateľa hydiny Milana Vrabca, Čechynce zistená vtáčia chrípka. Vo vzdialenosti 10 km od ohniska nákazy vymedzuje RVPS pásmo dohľadu. Za týmto účelom RVPS N... Čítať celú novinku

Oznam

Oznamujeme občanom, že obce vlastniace spoločnú ČOV (Komjatice, Černík, Vinodol, Mojzesovo, Veľký Kýr), zakúpili fekálne vozidlo, ktoré bude pre občanov zabezpečovať vývoz fekálií. Cena vývozu pre občanov je 25,- EUR a pre podnikateľské subjekty 40,-... Čítať celú novinku

Výstava vín

Klub vinodolských vinohradníkov v spolupráci s Obcou Vinodol Vás srdečne pozývajú na 11. ročník VÝ S T A V Y      V Í N ktorá sa uskutoční dňa 17.03.2017 o 18 00 hod v Kultúrnom dome vo Vinodole. Odborná degustácia bude 12.03.2017 o 13 00 hod v Kultú... Čítať celú novinku