Všetky články

Fašiangová zabíjačka

Srdečne Vás pozývame v sobotu 04.02.2017 na pravú domácu fašiangovú zabíjačku v KD a areáli OcÚ Vinodol. Je pripravený deň plný vôní, chutí a dobrej zábavy. Od 16:00 hod. budú pre Vás pripravené zabíjačkové špeciality a tiež rôzne domáce múčniky . Zá... Čítať celú novinku

Spomienkový nohejbalový turnaj – 3. ročník

Dňa 29.12.2016 sa uskutočnil už 3. ročník spomienkového nohejbalového turnaja. Tento turnaj je spomienkou na spoluhráča, kamaráta Milana Miku. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev v počte 20 hráčov. Výsledky : miesto : Marek Melišek, Lukáš Čery, Františe... Čítať celú novinku

Chodník pozdĺž Donátovej ulice

V decembri 2016 bola ukončená výstavba chodníka pozdĺž Donátovej ulice. Chodník vedie popri ceste III/51037 v úseku od ulice Na výhone po Peseckú ulicu v smere na obec Černík. Je vybudovaný zo zámkovej dlažby. Celková dĺžka chodníka je 330,95 m. Šírk... Čítať celú novinku

Začiatok adventu vo Vinodole

V prvú adventnú nedeľu popoludní 4. decembra 2016 zavládla v areáli pred Kultúrnom domom vo Vinodole vianočná atmosféra. V stánkoch bolo množstvo výrobkov, ktoré vyrobili, deti a panie učiteľky z Materskej školy. Tiež pomohli rodičia a starí rodičia... Čítať celú novinku

Hlavný kontrolór

Ing. Anton Zaťko e-mail: kontrolor@obec-vinodol.sk [slider class="undefined" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol na II. polrok 2015" image="http://obec-vinodol.sk/wp-c... Čítať celú novinku

Návrh rozpočtu na rok 2017

[slider class="undefined" interval="Návrh rozpočtu na rok 2017" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slide title="Návrh rozpočtu na rok 2017" image="http://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2016/11/NÁVRH_ROZPOČET_OBCE_VINODOL_na_rok_2017.... Čítať celú novinku

Posedenie seniorov 2016

Vo štvrtok 27.októbra sa v kultúrnom dome vo Vinodole pri príležitosti „ Októbra – mesiaca úcty k starším“ stretli seniori – jubilanti so starostom obce, poslancami Obecného zastupiteľstva a pracovníkmi Obecného úradu. V tomto roku oslávilo 65, 70, 7... Čítať celú novinku

Základná škola

Kompletné informácie o Základnej škole vo Vinodole, nájdete na jej oficiálnom webovom portáli. http://zsvinodol.edupage.sk/ [slider class="undefined" interval="Školské poriadky" captioncolor="undefined" navcolor="undefined"] [slider class="undefined"... Čítať celú novinku